مدیریت دانش کسب و کار
مرور برچسب

جذب سرمایه

سوالاتی که سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه گذاران فرشته، قبل از سرمایه گذاری از موسس ها خواهند پرسید!

وقتی کسب و کارها به اولین جلسه با سرمایه گذاران میروند، معمولا مضطرب هستند و نمیدانند چه اتفاقی قرار است بیافتد و برخی فکر میکنند که مشکل خاصی نیست و قرار است درمورد چیزی صحبت کنند که همه چیز را درموردش میدانند.
ادامه مطلب ...

پنج اشتباه رایج در جذب سرمایه

دنیای اقتصاد و تجزیه و تحلیل مالی کسب و کارها آن قدر بزرگ و گسترده است که بی نهایت مقاله در مورد آن می توان نوشت. ولی در این مقاله تلاش ما نه تجزیه و تحلیل کسب و کارهاست و نه انتخاب استراتژی مناسب. بلکه ما در این مقاله سعی می کنیم اشتباهات…
ادامه مطلب ...