مدیریت دانش کسب و کار

هوش مصنوعی در بازاریابی دیجیتال

بر اساس گفته شرکت گارتنر، نزدیک به دو سوم (۶۳%) از رهبران بازاریابی دیجیتال همچنان موفق به ارائه یک تجربه شخصی سازی شده به مشتریانشان نشده اند. بر اساس یک نظر سنجی در طول مدت نوامبر ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۰ از ۳۵۰ رهبر بازاریابی دیجیتال، “ارائه یک تجربه شخصی سازی شده” و “ارائه پیام به مخاطبان از درگاه های منتخبشان” هر کدام به ترتیب از زمان نظرسنجی در سال ۲۰۱۹، هشت و شش درصد سخت تر شده است.

بخشی از مشکل رهبران بازاریابی دیجیتال این است که آنها استفاده از تکنولوژی های نوظهور مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را همگام با اهداف جذب و حفظ مشتریانشان مقیاس بندی میکنند. نظرسنجی گارتنر نشان داد که تنها ۱۷%  از این رهبران از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به طور گسترده در عملیات بازاریابی خود استفاده میکنند.

نوا الکین، معاون رییس تحلیل در فعالیت بازاریابان گارتنر میگوید: « یک استراتژی شخصی سازی و نقشه راه میتوانند فاکتورهای تعیین کننده ای باشند که از نتیجه تلاش های شخصی سازی این سازمان ها بدست می آید، با  این حال اکثر سازمان های بازاریابی یک استراتژی شخصی سازی موثر ندارند – چه برسد به تجربه شخصی سازی ای که بتواند کسب و کار مطلوب و اهداف مشتریان را بهم وصل کند.» «آنها باید با استفاده از داده جمع آوری شده کاربران، نیازهایی از کاربران که با اهداف کسب و کار همراستا هستند را استخراج کنند و اینگونه  بر روی چالشهای طولانی مدت شخصی سازی تمرکز کنند.»

استفاده از تکنولوژی های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بسیار به اهداف شخصی سازی بازاریابان مرتبط است. در واقع، ۸۴% از رهبران بازاریابی دیجیتال بر این باورند که استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین توانایی بازاریابی آنها را برای ارائه یک تجربه شخصی سازی شده و آنی به کاربران، بهبود بخشیده است. بسیاری از رهبران بازاریابی دیجیتال بهترین ارزش هایی که ابزار های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به فعالیت های بازاریابی عرضه میکنند را، خودکار شدن، مقیاس و بهره وری میبینند.

 در سازمان های بازاریابی که در حال حاضر از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بهره نمیبرند، اعتماد عنصر کلیدی است که از پذیرش گسترده تر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین جلوگیری میکند. با این حال، مانع عدم اعتماد به تکنولوژی، با استفاده بیشتر از تکنولوژی کاهش مییابد به طوریکه ۷۵% از پاسخ دهندگانی که استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را استارت زده اند، نگران اعتماد به تکنولوژی هستند، در حالی که تنها ۵۳% از شرکت هایی که به شکل گسترده از هوش مصنوعی در بازاریابی شرکتشان بهره میبرند نگران اعتماد کردن به تکنولوژی هستند. این نشاندهنده یک نمودار پذیرش با شیب زیاد ولی تصاعدی است.

برای درک بهتر چالش های شخصی سازی، رهبران بازاریابی دیجیتال که بر روی استراتژی و اجرا تمرکز کرده اند باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

  • یک نقشه راه از شخصی سازی بسازید: یک چارچوب سازمانی تهیه کنید که ارتباط تکنولوژی های نوظهور با اهداف بازاریابی دیجیتال را مشخص کند. هزینه های کوتاه مدت و بازگشت سرمایه های طولانی مدت و همچنین تاثیرات قابل اندازه گیری بر روی تجربه دیجیتال را نیز در نظر بگیرید.
  • ابتدا از تکنولوژی های موجود بهره ببرید: آنچه که میتوان از ابزارهای موجود و داده های در دسترس برای حداکثر کردن شخصی سازی مورد استفاده قرار داد را، پیش از رفتن به سراغ تکنولوژی های جدید، مورد استفاده قرار بدهید. سازمانهای بازاریابی باید از هوش مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشین با ایجاد تناسب بیشتر در ارتباط بازاریابی و افزایش تاثیرگذاری بر رفتار مشتری، برای تکمیل تلاشهایشان مورد استفاده قرار بدهند.
  • بر روی مدیریت تغییر تمرکز کنید: برای پیاده سازی تکنولوژی های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، با یک محتوای مدیریت تغییر آغاز کنید، که این محتوا تاثیری که این تغییرات به فرهنگ سازمان وارد میکنند را نیز در نظر بگیرد. همچنین فاکتورهایی مثل استخدام ها و آموزشهای مورد نیاز برای ایجاد اعتماد و ساختن تکنولوژی های جدید را در نظر بگیرید.

 

منبع: Gartner

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ