مدیریت دانش کسب و کار

برخی از ابعاد درحال رشد اقتصاد کشور

در این ویدئو دکتر سورنا ستاری، برخی از ابعاد نوظهور و درحال رشد اقتصاد کشور را معرفی و تشریح میکند. در صحبت های ایشان، نکات شنیدنی و جدیدی است که ارزش دیدن و شنیدن دارند. این نخستین بار است که یکی از مدیران ارشد کشور در حوزه علم و فناوری، مستقیما با مردم در باب اقتصاد دانش بنیان سخن می گوید و از آنها می خواهد که به کسب وکارها و بنیان گذاران جوان این حوزه اعتماد کنند. این نوآوری دکتر ستاری بسیار با ارزش است. گفت وگو در باب اقتصاد خلاق و زیست بوم نوآوری باید مردمی و فراگیر شود.

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ