مدیریت دانش کسب و کار
مرور برچسب

Couch

تفاوت نقش کوچینگ و منتورینگ در استارتاپ‌ ها

آیا تا به حال در بازار کار با افرادی متخصص برخورد کرده‌اید که ازادانه تجربیات خود را در اختیار شما قرار می‌دهند؟ افرادی که در گذشته به "اوستا" معروف بودند و بسیاری از کسانی که تازه وارد بازار شده بودند از آنها روش کاسبی را می‌آموختند. به…
ادامه مطلب ...