مدیریت دانش کسب و کار
مرور برچسب

کسب و کار

آشنایی با بوم کسب و کار

بوم مدل کسب و کار نحوه‌ شکل‌گرفتن یک کمپانی و جذب ارزش آن را توضیح می‌دهد و یک نمونه‌ جامع است که تمام زاویای کسب و کار را بررسی می‌کند. تمام کسب و کارها می‌توانند در این بوم کسب و کار شبیه‌سازی شوند.
ادامه مطلب ...