مدیریت دانش کسب و کار
مرور رده

کتاب ها

کتاب ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی امروزه یکی از اساسی ترین و مهمترین مباحثی است که ما را در تمامی امور مربوط به فعالیتهای زندگیمان کمک میکند و لذا یک کتاب تخصصی و کاربردی میتواند ما را در این امر یاری کند.
ادامه مطلب ...